petermoorspunt nl                                          
naar gastenboek
naar mijn muziek
naar carnaval
naar katten
reizen
naar leo's foto's
schilderen
thuis
ticketbox
werk- Vluchten voor een paranoïde werkelijkheid -

At the window, trough the glass

She stroked a kitten in het lap

And we watched the world as it fell past

Softly she spoke these words to me… 

Badend in het zweet werd Tropfen wakker. Hij keek om zich heen en zag een kale ruimte, verlicht door een tl-bak die knipperde met een vrijwel onzichtbare frequentie. In de stalen deur zat een luikje dat piepend openging. De ene nachtmerrie ging over in de andere. Nauwelijks verlost van z’n bezeten chef, de waanzinnige baron, bevond Tropfen zich in een kille isoleercel, gekleed in een papieren hemd en vastgesnoerd aan armen en benen. Een band hield z’n middel aan het bed gekluisterd.

Een onbekend gezicht verscheen in het ruitje dat de grens tussen waanzin en werkelijkheid scheidde. De waanzin van de realiteit en de werkelijkheid van de man die dit doorgrondde. De droom was werkelijkheid en de werkelijkheid verwrongen tot een pseudo-realistische vertoning die elke droom ontkende. 

Tropfen had  nog niet zo lang geleden het vermoeden gekregen dat er iets niet in de haak was in dit leven. De mooie droom begon onrustbarende tekenen te vertonen. Waarom geloofde hij z’n baas niet? Het voelde niet goed, sterker nog het voelde niet…. En zijn gevoel had hem nog nooit in de steek gelaten. Dus stelde hij de vraag: “ik hoor u wel, maar voel het niet. Wat gaat u hier aan doen”?

Enkele dagen later bevond hij zich in een grote kamer met reusachtig bureau….hij had nooit geweten dat er in dit gebouw zulke kamers waren. “En wat voelt u dan niet”? Tropfen antwoordde niet maar keek rond. Hij keek met z’n hart en zag angst, arrogantie en eigenbelang, de tekenen van kleingeestige armoede. “En wat voelt u dan niet”, de vraag werd keer op keer gesteld. Hij doorbrak z’n zwijgen; “als ik niet voel, kan ik niet volgen”. “U kunt vragen wat u wilt, ik kan u zien en ruiken, maar volgen zal ik niet want voelen kan ik u niet”. 

De man aan de andere kant van het reusachtige bureau zat als versteend. Hij kon deze eenvoudige medewerker niet volgen. Deze man was ernstig in de war. Hier moest ingegrepen worden. Hij greep naar de telefoon en enige tijd later bevond Tropfen zich vastgesnoerd op een brancard. Hij zag het plafond van een kale keldergang aan zich voorbij glijden, lamp na lamp, na lamp. Het was koud, de luchtstroming, veroorzaakt door de voortrazende brancard, gleed langs z’n gezicht. De riemen om z’n lijf knelden. Langzaam zakte hij weg in de nachtmerrie van een werkelijkheid die alleen een antipsychoticum je kan bezorgen.

Hij had altijd het gevoel gehad te worden gevolgd door “number one”, maar nu wilde hij vluchten voor de paranoïde werkelijkheid en wakker worden… Hier waar hij niet voelde wilde hij niet zijn. Badend in het zweet werd Tropfen wakker, keek om zich heen en zag een kale ruimte….   

And with brand new eyes, open wide

We pressed our faces to the glass

As I sat sadly by her side

Tropfen draaide zich langzaam om. Hij probeerde de stekende pijn die vanuit z’n nek omhoog kroop te negeren, het was nog donker buiten.

De donkere stem van Nick Cave dreunde door z’n gedachten. Hij wilde vergeten. Collega Regen was gisteravond op bezoek geweest. De eerste mens die hij had gesproken sinds z’n thuiskomst. De deurbel had geklonken. Het had hem moeite gekost de drie grendels en het slot te openen. Drie grendels en een slot, de grens tussen de waanzin van de realiteit en de realiteit van z’n nachtmerrie. 

Uiteindelijk kon hij het opbrengen de deur te openen en Regen binnen te laten. “zalig zijn de naïevelingen”, dacht Tropfen. “Hij heef niet in de gaten welk spel er met hem gespeeld wordt”. “Hij ziet niet, want hij voelt niet”.  “Nee, Regen denkt aan vrouw en kinderen, aan afspraken, regels, werkdruk en vakantieplanning”. Hij wilde het hem toeschreeuwen: “het is een nachtmerrie, stop met denken en voel! Voel wat er gebeurd, kijk met je hart, niet met je hoofd!”

Die woorden kwamen niet over z’n lippen. Het enige dat hij kon zeggen was; “koffie, melk, suiker…oh nee, zoetjes was het niet?” Regen babbelde er op los. Collega zwanger, targetregeling afgeblazen, fusie, drukte, vakantiestress, bla bla bla…. 

Witness the man reaching up from the gutter

See the other one stumbling on who can not see  

Then she drew the curtains down

And said, “ when will you ever learn that what happens there beyond the glass

Is simply none of your concern”

Kreunend hees hij zich overeind, de stekende pijn in z’n achterhoofd nam af om vervolgens in alle hevigheid terug te keren. De kerkklok sloeg zeven maal, zeven mokerslagen op z’n borst. Een straal ijskoud water spoot uit de douchekop…geiser stuk. Op zoek naar het doosje pijnstillers kleedde hij zich aan, het hemd plakte aan z’n nog natte rug. Met de eerste beker koffie van die dag spoelde hij de tabletten naar binnen.  

At wich she turned her head away

Great tears leaping from her eyes

I could not wipe te smile from my face

Het was tijd. Tropfen stapte de deur uit en ging op weg. Een zachte miezerige regen daalde neer over een ontwakende stad…

  

Met dank aan Nick Cave voor de songtekst van “As i sad sadly by her side”