Libië 2006   
    
IN september 2006 hebben we een rondreis gemaakt door Libië  een land
met een geschiedenis en natuur die ons heeft verrast en geraakt.
U kunt hierna foto's zien van onze reis zien en enkele reiservaringen of andere overpeinzingen. 
Klik op "volgende" onder de landkaart.                            

route reis
volgende foto's